En skola i Livskunskap & Nordisk Naturläkekraft!
Naturläkekonst
Här erbjuds studier i traditionell naturmedicin, energimedicin och megineologi som betyder ”läran om livet”. Naturläkekonsten är en mångtusenårig global visdom och kunskap, undervisningen är inspirerad av flera olika traditioner men vi lägger tonvikten på den nordiska. Den urgamla naturmedicinska läran integreras här med moderna hälso- och friskvårdsmetoder. Energimedicin är den nya tidens läkekonst, där läran om livets kraft och livskraftens flöde är grunden för vår hälsa.Livets väv
Människan och vår hälsa är beroende av naturens lagar och processer. Livskraften och de olika energier som råder i oss och utanför oss är som trådar i livets väv. När vi lär oss upptäcka denna väv och avläsa den, samt få kunskapen om hur vi kan ändra den och hela den, kan detta ge oss tillgång till en stor kraft. Att påverka väven kan göras på många olika plan, fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt. Helhetssynen på människan som en del av Alltet är en viktig grundpelare. Utbildningen kommer att erbjuda dig ett brett grundläggande urval för helande metoder.

Helande

I en stärkande gemenskap med likasinnade börjar du en resa in i livets mysterium. Här kan du möta dig själv, möta andra och naturens krafter på ett fantastiskt sätt. Skolan är ett forum där du kan stanna upp, reflektera och studera livet och hälsans gåta. Många stora existensiella frågor göms undan i vår vardag och vi mår bra av att låta dem komma upp till ytan då och då. Svaren kan du bara finna om du vågar ställa frågorna.Här kan du få möjlighet att se och uppleva sådant som tidigare varit dolt och hitta den kraft som fyller dig med liv och livslust. En helande process kan bestå av att frigöra blockeringar och smärta och när de frigörs lämnas plats för ny kraft som kan leda till hälsa och större välbefinnande. När vi hittat kraften och kan använda den på ett livsbejakande sätt kan vi också dela med oss av den. För att hela andra måste vi alltid börja med oss själva, därför läggs stor vikt vid den personliga utvecklingen och växandet. Det finns ett gammalt talesätt som säger: Hela dig själv, sedan kan du hela, hela byn.

Följ ditt hjärta
Vår tid behöver nya livsmodeller för att finna hälsa och lycka i en frisk miljö. Många är otränade att söka och tro på sin egen inre kraft och läkeförmåga, människor går vilse och hamnar i återvändsgränder. Det är dags att stanna upp, öppna sina sinnen, lyssna och åter igen höra sitt hjärtas röst som viskar visdomens ord, inspirerade av den djupa kunskapens källa.

När vi ”hittar hem”, kan vi åter börja leva det vi är. Att höja sin medvetenhet, få nya insikter om sig själv och omvärlden och finna en bra livsstrategi, kan vara ett första steg till hälsa och frid.
Med frid inom oss, kan vi lättare skapa fred runt oss. Detta är också ett steg för att skapa ett hållbart samhälle med mångfald och en frisk miljö. Finns det något i det sagda som kallar på dig? Då kan du vara en av dem som tar ett steg till för att följa ditt hjärtas röst.

Studera och verka i livets tjänst

Vi ger dig möjlighet i ett första steg att utbilda dig för din egen hälsas skull samt till naturterapeut. Här ges också möjlighet att verka i den nya tidens yrke som megineterapeut och megineolog, som ger en god kompetens till att hjälpa och inspirera andra samt tjäna världen på ett underbart nytt, hälsofrämjande och levande sätt.
Hjärtligt Välkomna till en Nära livet upplevelse!


  Naturhälsan i Göinge, Gamlarp PL:1208 A, 28064 Glimåkra, Telefon:044-43399 E-post: info@naturhalsan.se  
© Naturhälsan - Producerad av Göinge IT 2009